Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật Phục Sinh Năm B 04.4.2021 Ông Ðã Thấy Và Ðã Tin