Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Bảy Tuần Thánh Đêm Vọng Phục Sinh 03.4.2021 Mặt Trời Hé Mọc