Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Sáu Tuần Thánh 02.4.2021 Thế Là đã Hoàn Tất