Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
31.10.2016 – Thứ hai Tuần 31 Thường niên -Lc 14, 12-14
30.10.2016 – Chúa nhật 31 Thường niên, Năm C -
29.10.2016 – Thứ bảy Tuần 30 Thường niên - Lc 14, 1.7-11
28.10.2016 – Thứ sáu - Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông đồ -Lc 6, 12-19
27.10.2016 – Thứ năm Tuần 30 Thường niên -
26.10.2016 – Thứ tư Tuần 30 Thường niên -Lc 13, 22-30
25.10.2016 – Thứ ba Tuần 30 Thường niên -Lc 13, 18-21
24.10.2016 – Thứ hai Tuần 30 Thường niên - Lc 13, 10-17
23.10.2016 – Chúa nhật Truyền giáo -Lc 24, 44-53
22.10.2016 – Thứ bảy Tuần 29 Thường niên -
21.10.2016 – Thứ sáu Tuần 29 Thường niên -Lc 12, 54-59
20.10.2016 – Thứ năm Tuần 29 Thường niên -Lc 12, 49-53
19.10.2016 – Thứ tư Tuần 29 Thường niên -Lc 12, 39-48
18.10.2016 – Thứ ba - Thánh Luca, Tác giả sách Tin Mừng - Lc 10, 1-9
16.10.2016 – Chúa nhật 29 Mùa Thường niên, Năm Lc 18, 1-8
15.10.2016 – Thứ bảy Tuần 28 Thường niên -Lc 12, 8-12
14.10.2016 – Thứ sáu Tuần 28 Thường niên - Lc 12, 1-7
13.10.2016 – Thứ năm Tuần 28 Thường niên - Lc 11, 47-54
12.10.2016 – Thứ tư Tuần 28 Thường niên -
11.10.2016 – Thứ ba Tuần 28 Thường niên -
10.10.2016 – Thứ hai Tuần 28 Thường niên - Lc 11, 29-32
9.10.2016 – Chúa nhật 28 Mùa Thường niên, Năm C -Lc 17, 11-19
8.10.2016 – Thứ bảy Tuần 27 Thường niên - Lc 11, 27-28
7.10.2016 – Thứ sáu - Đức Mẹ Mân Côi -Lc 1, 26-38
6.10.2016 – Thứ năm Tuần 27 Thường niên -
5.10.2016 – Thứ tư Tuần 27 Thường niên - Lc 11, 1-4
4.10.2016 – Thứ ba Tuần 27 Thường niên - Lc 10, 38-42
3.10.2016 – Thứ hai Tuần 27 Thường niên -Lc 10, 25-37
2.10.2016 – Chúa nhật 27 Mùa Thường niên, Năm C -
1.10.2016 – Thứ bảy - Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội thánh