Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
17.10.2016 – Thứ hai Tuần 29 Thường niên -
30.9.2016 – Thứ sáu Tuần 26 Thường niên -Lc 10, 13-16
29.9.2016 – Thứ năm - Các Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel, Raphael -
28.9.2016 – Thứ tư Tuần 26 Thường niên -Lc 9, 57-62
27.9.2013 – Thứ Ba tuần 26 thường niên -Lc 9, 51-56
26.9.2016 – Thứ hai Tuần 26 Thường niên -
25.9.2016 – Chúa nhật 26 Mùa Thường niên, Năm C -Lc 16, 19-31
24.9.2016 – Thứ bảy Tuần 25 Thường niên -
23.9.2016 – Thứ sáu Tuần 25 Thường niên -Lc 9, 18-22
22.9.2016 – Thứ năm Tuần 25 Thường niên - Lc 9, 7-9
21.9.2016 – Thứ tư – Thánh Matthêu, Tông đồ, Tác giả sách Tin Mừng -
20.9.2016 – Thứ ba Tuần 25 Thường niên - Lc 8, 19-21
19.9.2016 – Thứ hai Tuần 25 Thường niên -
18.9.2016 – Chúa nhật 25 Mùa Thường niên, Năm C -Lc 16, 1-13
17.9.2016 – Thứ bảy Tuần 24 Thường niên -
16.9.2016 – Thứ sáu Tuần 24 Thường niên -
15.9.2016 – Thứ năm - Đức Mẹ Sầu bi -
14.9.2016 – Thứ tư - Suy tôn Thánh Giá -
13.9.2016 – Thứ ba Tuần 24 Thường niên -
12.9.2016 – Thứ hai Tuần 24 Mùa Thường niên -
11.9.2016 – Chúa nhật 24 Mùa Thường niên, Năm C - Lc 15, 1-32
10.9.2016 – Thứ bảy Tuần 23 Mùa Thường niên -Lc 6, 43-49
9.9.2016 – Thứ sáu Tuần 23 Mùa Thường niên -
8.9.2016 – Thứ năm - Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria -
7.9.2016 – Thứ tư Tuần 23 Mùa Thường niên - Lc 6, 20-26
6.9.2016 – Thứ ba Tuần 23 Mùa Thường niên -Lc 6, 12-19
5.9.2016 – Thứ hai Tuần 23 Mùa Thường niên -
4.9.2016 – Chúa nhật 23 Mùa Thường niên, Năm C -
3.9.2016 – Thứ bảy Tuần 22 Mùa Thường niên - Lc 6, 1-5
Chàng rể ở với họ (2.9.2016 – Thứ sáu Tuần 22 Mùa Thường niên -Lc 5, 33-39
1.9.2016 – Thứ năm Tuần 22 Mùa Thường niên -Lc 5, 1-11