Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Năm sau Lễ Tro 18.02.2021 Vác thập giá mình hằng ngày