Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thu ba Tuan 6 Thuong Nien B 16.02.2021 "Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê".