Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 6 Thường Niên - MỒNG BA TẾT: Thánh hóa công ăn việc làm