Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Bảy - MỒNG HAI TẾT: Kính Nhớ Tổ Tiên 13.02.2021 Thờ Cha Kính Mẹ