Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
30.6.2016 – Thứ năm Tuần 13 Thường niên -Mt 9, 1-8
29.6.2016 – Thứ tư - Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ -Mt 16, 13-19
28.6.2016 – Thứ ba Tuần 13 Mùa Thường niên -Mt 8, 23-27
27.6.2016 – Thứ hai Tuần 13 Mùa Thường niên -Mt 8, 18-22
26.6.2016 – Chúa nhật 13 Thường niên, Năm C -Lc 9, 51-62
25.6.2016 – Thứ bảy Tuần 12 Thường niên -Mt 8, 5-17
24.6.2016 – Thứ sáu, Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả -Lc 1, 57-66.80
23.6.2016 – Thứ năm tuần 12 Mùa Thường niên, Năm C - Mt 7, 21-29
22.6.2016 – Thứ tư Tuần 12 Thường niên -Mt 7, 15-20
21.6.2016 – Thứ ba Tuần 12 Thường niên - Mt 7, 6.12-14
20.6.2016 – Thứ hai Tuần 12 Thường niên -Mt 7, 1-5
19.6.2016 – Chúa nhật 12 Thường niên, Năm -Lc 9, 18-24
18.6.2016 – Thứ bảy Tuần 11 Thường niên - Mt 6, 24-34
17.6.2016 – Thứ sáu Tuần 11 Thường niên - Mt 6, 19-23
16.6.2016 – Thứ năm Tuần 11 Thường niên -
15.6.2016 – Thứ tư Tuần 11 Thường niên -Mt 6, 1-6.16-18
14.6.2016 – Thứ ba Tuần 11 Thường niên -Mt 5, 43-48
13.6.2016 – Thứ hai Tuần 11 Thường niên - Mt 5, 38-42
12.6.2016 – Chúa nhật 11 Thường niên, Năm C - Lc 7, 36-50
11.6.2016 – Thứ bảy Tuần 10 Thường niên -
10.6.2016 – Thứ sáu Tuần 10 Thường niên -Mt 5, 27-32
9.6.2016 – Thứ năm Tuần 10 Thường niên - Mt 5, 17-19
8.6.2016 – Thứ tư Tuần 10 Thường niên -Mt 5, 17-19
7.6.2016 – Thứ ba Tuần 10 Thường niên -Mt 5, 13-16
6.6.2016 – Thứ hai Tuần 10 Thường niên - Mt 5, 1-12
4.6.2016 – Thứ bảy - Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ -Lc 2, 41-51
3.6.2016 – Thứ sáu - Thánh Tâm Chúa Giêsu -
2.6.2016 – Thứ năm Tuần 9 Thường niên -Mc 12, 28b-34
1.6.2016 – Thứ tư Tuần 9 Thường niên -Mc 12, 18-27