Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Ba Tuần 5 Thuong Nien 09.02.2021 Lòng chúng thì xa Ta