Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Hai Tuần 5 Thường Niên B 08.02.2021 Chạm đến thì được khỏi