Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 5 Thường niên năm B 07.02.2021 Chiều Và Sáng