Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Bảy Tuần 4 Thường Niên 06.02.2021 Đến một nơi thanh vắng