Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Tư Tuần 4 Thuong Nien 03.02.2021 Quê quán của Người