Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
31.5.2016 – Thứ ba - Đức Maria thăm viếng Bà Êlisabeth -Lc 1, 39-56
30.5.2016 – Thứ hai Tuần 9 Thường niên -Mc 12, 1-12
29.5.2016 – Chúa nhật 9 Thường niên - Mình và Máu Thánh Chúa Kitô -Lc 9, 11b-17
28.5.2016 – Thứ bảy Tuần 8 Thường niên -Mc 11, 27-33
27.5.2016 – Thứ sáu Tuần 8 Thường niên -Mc 11, 11-26
26.5.2016 – Thứ năm Tuần 8 Thường niên -Mc 10, 46-52
25.5.2016 – Thứ tư Tuần 8 Thường niên -Mc 10, 32-45
24.5.2016 – Thứ ba Tuần 8 Thường niên -Mc 10, 28-31
23.5.2016 – Thứ hai Tuần 8 Thường niên -Mc 10, 17-27
22.5.2016 – Chúa nhật 8 Thường niên - Chúa Ba Ngôi -Ga 16, 12-15
21.5.2016 – Thứ bảy Tuần 7 Thường niên -
20.5.2016 – Thứ sáu Tuần 7 Thường niên -
19.5.2016 – Thứ năm Tuần 7 Thường niên -Mc 9, 41-50
18.5.2016 – Thứ tư Tuần 7 Thường niên -Mc 9, 38-40
17.5.2016 – Thứ ba Tuần 7 Thường niên -Mc 9, 30-37
16.5.2016 – Thứ hai Tuần 7 Thường niên -Mc 9, 14-29
15.5.2016 – Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống -Ga 20, 19-23
14.5.2016 – Thứ bảy - Vọng Lễ Hiện xuống - Ga 21, 20-25
13.5.2016 – Thứ sáu Tuần 7 Phục sinh -Ga 21, 15-19
12.5.2016 – Thứ năm Tuần 7 Phục sinh -Ga 17, 20-26
11.5.2016 – Thứ tư Tuần 7 Phục sinh -Ga 17, 11b-19
10.5.2016 – Thứ ba Tuần 7 Phục sinh -Ga 17, 1-11a
9.5.2016 – Thứ hai Tuần 7 Phục sinh -Ga 16, 29-33
8.5.2016 – Chúa nhật 7 Phục sinh - Lễ Chúa thăng thiên -Lc 24, 46-53
7.5.2016 – Thứ bảy Tuần 6 Phục sinh -Ga 16, 23b-28
6.5.2016 – Thứ sáu Tuần 6 Phục sinh -Ga 16, 20-23a
5.5.2016 – Thứ năm Tuần 6 Phục sinh -MỪNG CHÚA LÊN TRỜI
4.5.2016 – Thứ tư Tuần 6 Phục sinh -Ga 16, 12-15
3.5.2016 – Thứ ba – Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê, Tông đồ -Ga 14, 6-14
2.5.2016 – Thứ hai Tuần 6 Phục sinh - Ga 15,26 – 16,4a
1.5.2016 – Chúa nhật 6 Phục sinh, Năm C -Ga 14, 23-29