Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Hai Tuần 4 Thường Niên 01.02.2021 Tên Tôi Là Ðạo Binh