Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm B 31.01.2021 Hãy xuất khỏi người này