Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Ba Tuần 3 Thuong Nien 26.01.2021 Vào nhà, vào thành phố