Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm B 24.01.2021 Hãy Theo Tôi