Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
30.4.2016 – Thứ bảy Tuần 5 Phục sinh -Ga 15, 18-21
29.4.2016 – Thứ sáu Tuần 5 Phục sinh -
28.4.2016 – Thứ năm Tuần 5 Phục sinh - Ga 15, 9-11
27.4.2016 – Thứ tư Tuần 5 Phục sinh -Ga 15, 1-8
25.4.2016 – Thứ hai - Thánh Marcô, Tác giả Sách Tin Mừng -Mc 16, 15-20
24.4.2016 – Chúa nhật 5 Phục sinh, Năm C - Ga 13, 31-33a.34-35
23.4.2016 – Thứ bảy Tuần 4 Phục sinh - Ga 14, 7-14
22.4.2016 – Thứ sáu Tuần 4 Phục sinh - Ga 14, 1-6
21.4.2016 – Thứ năm Tuần 4 Phục sinh -Ga 13, 16-20
20.4.2016 – Thứ tư Tuần 4 Phục sinh -
19.4.2016 – Thứ ba Tuần 4 Phục sinh -Ga 10, 22-30
18.4.2016 – Thứ hai Tuần 4 Phục sinh -
17.4.2016 – Chúa nhật 4 Phục sinh, Năm C - Ga 10, 27-30
16.4.2016 – Thứ bảy Tuần 3 Phục sinh - Ga 6, 60-69
15.4.2016 – Thứ sáu Tuần 3 Phục sinh - Ga 6, 52-59
14.4.2016 – Thứ năm Tuần 3 Phục sinh -Ga 6, 44-51
13.4.2016 – Thứ tư Tuần 3 Phục sinh -Ga 6, 35-40
12.4.2016 – Thứ ba Tuần 3 Phục sinh -Ga 6, 30-35
11.4.2016 – Thứ hai Tuần 3 Phục sinh -Ga 6, 22-29
10.4.2016 – Chúa nhật 3 Phục sinh, Năm C - Ga 21, 1-19
9.4.2016 – Thứ bảy Tuần 2 Phục sinh - Ga 6, 16-21
8.4.2016 – Thứ sáu Tuần 2 Phục sinh -Ga 6, 1-15
7.4.2016 – Thứ năm Tuần 2 Phục sinh - Ga 3, 31-36
6.4.2016 – Thứ tư Tuần 2 Phục Sinh - Ga 3, 16-21
5.4.2016 – Thứ ba Tuần 2 Phục Sinh -Ga 3, 7b-15
4.4.2016 – Thứ hai -Lc 1, 26-38 - Lễ Truyền tin -
3.4.2016 – Chúa nhật 2 Phục Sinh, Năm C -Ga 20, 19-31 - Kính Lòng thương xót của Chúa
2.4.2016 – Thứ bảy trong Tuần Bát nhật Phục Sinh -Mc 16, 9-15
1.4.2016 – Thứ sáu trong Tuần Bát nhật Phục Sinh -Ga 21, 1-14