Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Sáu Tuần 2 Thuong Nien 22.01.2021 Đến với Người, ở với Người