Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Tư Tuần 2 Thuong Nien 20.01.2021 Anh giơ tay ra