Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Hai Tuần 2 Thường Niên 18.01.2021 Chàng Rể Còn ở Với