Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm B 17.01.2021 ĐẾN-XEM VÀ Ở LẠI