Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Ba Tuần 1 Thường Niên 12.01.2021 Đấng Thánh của Thiên Chúa