Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Hai Tuần 1 Thường Niên 11.01.2021 Thấy-Gọi-Bỏ-Theo