Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật - Chúa Giêsu chịu Phép Rửa 10.01.2021 CHA HÀI LÒNG VỀ CON