Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
26.4.2016 – Thứ ba Tuần 5 Phục sinh -Ga 14, 27-31a
29.2.2016 – Thứ hai Tuần 3 Mùa Chay -
28.2.2013 – Chúa nhật 3 Mùa Chay, Năm C - Lc 13, 1-9
27.2.2016 – Thứ bảy Tuần 2 Mùa Chay - Lc 15, 1-3.11-32
26.2.2016 – Thứ sáu Tuần 2 Mùa Chay -Mt 21, 33-43.45-46
25.2.2016 – Thứ năm Tuần 2 Mùa Chay - Lc 16, 19-31
24.2.2016 – Thứ tư Tuần 2 Mùa Chay - Mt 20, 17-28
23.2.2016 – Thứ ba Tuần 2 Mùa Chay -Mt 23, 1-12
22.2.2016 – Thứ hai - Lập Tông Toà Thánh Phêrô -Mt 16, 13-19
21.2.2016 – Chúa nhật 2 Mùa Chay, Năm C -Lc 9, 28b-36
20.2.2016 – Thứ bảy Tuần 1 Mùa Chay -Mt 5, 43-48
19.2.2016 – Thứ sáu Tuần 1 Mùa Chay - Mt 5, 20-26
18.2.2016 – Thứ năm Mùa Chay . Mt 7, 7-12
17.2.2016 – Thứ tư Tuần 1 Mùa Chay - Lc 11, 29-32
16.2.2016 – Thứ ba Tuần 1 Mùa Chay - Mt 6, 7-15
15.2.2016 – Thứ hai Tuần 1 Mùa Chay - Mt 25, 31-46
14.2.2016 – Chúa nhật 1 Mùa Chay, Năm C -Lc 4, 1-13
13.2.2016 – Thứ bảy sau Lễ Tro -
12.2.2016 – Thứ sáu sau Lễ Tro -Mt 9, 14-15
11.2.2016 – Thứ năm sau Lễ Tro -Lc 9, 22-25
10.2.2016 – Thứ tư Lễ Tro -Mt 6, 1-6.16-18
9.2.2016 – Thứ ba - Mồng Hai Tết Nguyên đán –Mt 15, 1-6
8.2.2016 – Thứ hai - Mồng Một Tết Nguyên đán - Mt 6, 25-34
5.2.2016 – Thứ sáu Tuần 4 Thường niên -Mc 6, 14-29
4.2.2016 – Thứ năm Tuần 4 Thường niên -Mc 6, 6b-13
3.2.2016 – Thứ tư Tuần 4 Thường niên - Mc 6, 1-6
2.2.2016 – Thứ ba - Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh -Lc 2, 22-40
1.2.2016 – Thứ hai Tuần 4 Thường niên -Mc 5, 1-20