Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Sáu - Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa) 01.01.2021 Ghi nhớ và suy niệm trong lòng