Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
7.2.2016 – Chúa nhật 5 Thường niên, Năm C -Lc 5, 1-11
6.2.2016 – Thứ bảy Tuần 4 Thường niên - Mc 6, 30-34
31.1.2016 – Chúa nhật 4 Thường niên, Năm C - Lc 4, 21-30
30.1.2016 – Thứ bảy Tuần 3 Thường niên -Mc 4, 35-41
29.1.2016 – Thứ sáu Tuần 3 Thường niên -
28.1.2016 – Thứ năm Tuần 3 Thường niên - Mc 4, 21-25
27.1.2016 – Thứ tư Tuần 3 Thường niên - Mc 4, 1-20
26.1.2016 – Thứ ba Tuần 3 Thường niên - Lc 10, 1-9
25.1.2016 – Thứ hai - Thánh Phaolô tông đồ trở lại -Mc 16, 15-18
24.1.2016 – Chúa nhật 3 Thường niên, Năm C - Lc 1, 1-4; 4, 14-21
23.1.2016 – Thứ bảy Tuần 2 Thường niên -Mc 3, 20-21
22.1.2016 – Thứ Sáu - Mc 3, 13-19
21.1.2016 – Thứ năm Tuần 2 Thường niên -
20.1.2016 – Thứ tư Tuần 2 Thường niên -Mc 3, 1-6
19.1.2016 – Thứ ba Tuần 2 Thường niên -
18.1.2016 – Thứ hai Tuần 2 Thường niên -Mc 2, 18-22
17.1.2016 – Chúa nhật 2 Thường niên, Năm C -
16.1.2016 – Thứ bảy Tuần 1 Thường niên -
15.1.2016 – Thứ sáu Tuần 1 Thường niên -Mc 2, 1-12
14.1.2016 – Thứ năm Tuần 1 Thường niên - Mc 1, 40-45
13.1.2016 – Thứ tư Tuần 1 Thường niên - Mc 1, 29-39
12.1.2016 – Thứ ba Tuần 1 Thường niên -Mc 1, 21-28
11.1.2016 – Thứ hai Tuần 1 Thường niên -Mc 1, 14-20
10.1.2016 – Chúa nhật - Chúa Giêsu chịu Phép Rửa -Lc 3, 15-16.21-22
9.1.2016 – Thứ bảy sau lễ hiển linh -Ga 3, 22-30
8.1.2016 – Thứ sáu sau lễ hiển linh -Lc 5, 12-16
7.1.2016 – Thứ năm sau lễ hiển linh - Lc 4, 14-22a
6.1.2016 – Thứ tư sau lễ hiển linh - Mc 6, 45-52
5.1.2016 – Thứ ba - Mc 6, 34-44
4.1.2016 – Thứ hai - Mt 4, 12-17.23-25
3.1.2016 – Chúa nhật - Chúa Hiển linh -
2.1.2016 – Thứ bảy - Ga 1, 19-28
1.1.2016 – Thứ sáu - Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa -