Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Ba - trong tuần Bát nhật Giáng sinh 29.12.2020 Ơn cứu độ cho muôn dân