Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Bảy - Thánh Stêphanô tử đạo tiên khởi 26.12.2020 Xin nhận lấy hồn con Xin nhận lấy hồn con