Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
31.12.2015 – Thứ năm - Ngày VII trong tuần Bát nhật Giáng sinh -
29.12.2015 – Thứ ba trong Tuần Bát nhật Giáng sinh -
28.12.2015 – Thứ hai - Các thánh Anh hài - Mt 2, 13-18
27.12.2015 – Chúa nhật - Lễ Thánh gia -Lc 2, 41-52
26.12.2015 – Thứ bảy - Thánh Stêphanô tử đạo tiên khởi -Cv 6, 8-10; 7, 54-60
25.12.2015 – Thứ Sáu – Mừng Chúa giáng sinh (lễ ban ngày ) Ga 1, 1-18
24.12.2015 – Thứ Nă m – Mừng Chúa giáng sinh (lễ đêm) -Lc 2, 1-14
24.12.2015 – Thứ năm - Lc 1, 67-79
23.12.2015 – Thứ tư tuần 4 mùa vọng -Lc 1, 57-66
22.12.2015 – Thứ ba Tuần 4 Mùa Vọng,Năm C Lc 1, 46-56
21.12.2015 – Thứ hai tuần 4 mùa vọng -C - Lc 1, 39-45
20.12.2015 – Chúa nhật 4 Mùa Vọng, Năm C - Lc 1, 39-45
19.12.2015 – Thứ bảy Tuần3 Mùa Vọng,Năm C - Lc 1, 5-25
18.12.2015 – Thứ sáu Tuần3 Mùa Vọng,Năm C - Mt 1, 18-24
17.12.2015 Thứ năm Tuần3 Mùa Vọng. - Mt 1, 1-17
16.12.2015 – Thứ tư Tuần 3 Mùa Vọng - Lc 7, 19-23
15.12.2015 – Thứ ba Tuần 3 Mùa Vọng - Mt 21, 28-32
14.12.2015 – Thứ hai Tuần 3 Mùa Vọng - Mt 21, 23-27
13.12.2015 – Chúa nhật 3 Mùa Vọng, Năm C -Lc 3, 10-18
12.12.2015 – Thứ bảy Tuần 2 Mùa Vọng - Mt 17, 10-13
11.12.2015 – Thứ sáu Tuần 2 Mùa Vọng - Mt 11, 16-19
10.12.2015 – Thứ năm Tuần 2 Mùa Vọng -Mt 11, 11-15
9.12.2015 – Thứ tư Tuần 2 Mùa Vọng - Mt 11, 28-30
8.12.2015 – Thứ ba - Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội - Lc 1, 26-38
7.12.2015 – Thứ hai Tuần 2 Mùa Vọng - Lc 5, 17-26
6.12.2015 – Chúa nhật 2 Mùa Vọng, Năm C - Lc 3, 1-6
5.12.2015 – Thứ bảy Tuần 1 Mùa Vọng - Mt 9, 35 – 10, 1.5a.6-8
4.12.2015 – Thứ sáu Tuần 1 Mùa Vọng -Mt 9, 27-31
3.12.2015 – Thứ năm - Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục -Mc 16, 15-20
2.12.2015 – Thứ tư Tuần 1 Mùa Vọng - Mt 15, 29-37
1.12.2015 – Thứ ba Tuần 1 Mùa Vọng -Lc 10, 21-24
29.11.2015 – Chúa nhật 1 Mùa Vọng, Năm C - Lc 21, 25-28.34-36