Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Hai Tuần 4 Mùa Vọng 21.12.2020 Thân mẫu Chúa tôi đến với tôi