Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật Tuần 4 Mùa Vọng Năm B 20.12.2020 Mừng vui lên!