Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Sáu Tuan 3 Mua Vong - 18.12.2020 Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta