Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Tư Tuần 3 Mùa Vọng 16.12.2020 Còn phải đợi ai?