Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
30.11.2015 – Thứ hai - Thánh Anrê tông đồ - Mt 4, 18-22
28.11.2015 – Thứ bảy Tuần 34 Thường niên -
27.11.2015 – Thứ sáu Tuần 34 Thường niên -Lc 21, 29-33
26.11.2015 – Thứ năm Tuần 34 Thường niên -Lc 21, 20-28
25.11.2015 – Thứ tư Tuần 34 Thường niên -Lc 21, 12-19
24.11.2015 – Lễ Các thánh Tử đạo Việt Nam - Lc 21, 5-11
23.11.2015 – Thứ hai Tuần 34 Thường niên -Lc 21, 1-4
2.11.2015 – Chúa nhật 34 Thường niên - Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ - Ga 18, 33b-37
21.11.2015 – Thứ bảy - Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ -Mt 12, 46-50
20.11.2015 – Thứ sáu Tuần 33 Thường niên -Lc 19, 45-48
19.11.2015 – Thứ năm Tuần 33 Thường niên -Lc 19, 41-44
18.11.2015 – Thứ tư Tuần 33 Thường niên -Lc 19, 11-28
16.11.2015 – Thứ hai Tuần 33 Thường niên - c 18, 35-43
15.11.2015 – Chúa nhật 33 Thường niên, Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam -Ga 17, 11b-19
14.11.2015 – Thứ bảy Tuần 32 Thường niên -Lc 18, 1-8
13.11.2015 – Thứ sáu Tuần 32 Thường niên -Lc 17, 26-37
12.11.2015 – Thứ năm Tuần 32 Thường niên -
11.11.2015 – Thứ tư Tuần 32 Thường niên -Lc 17, 11-19
10.11.2015 – Thứ ba Tuần 32 Thường niên -Lc 17, 7-10
9.11.2015 – Thứ hai - Cung hiến Thánh đường Latêranô - Ga 2, 13-22
8.11.2015 – Chúa nhật 32 Thường niên, Năm B - Mc 12, 38-44
7.11.2015 – Thứ bảy Tuần 31 Thường niên -
6.11.2015 – Thứ sáu Tuần 31 Thường niên -
5.11.2015 – Thứ năm Tuần 31 Thường niên -
4.11.2015 – Thứ tư Tuần 31 Thường niên -Lc 14, 25-33
3.11.2015 – Thứ ba Tuần 31 Thường niên -Lc 14, 15-24
2.11.2015 – Thứ hai - Cầu cho các tín hữu đã qua đời -
1.11.2015 – Chúa nhật - Lễ Các thánh nam nữ - Mt 5, 1-12a