Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Ba Tuần 3 Mùa Vọng 15.12.2020 Hối hận nên lại đi