Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Hai Tuần 3 Mùa Vọng 14.12.2020 Gioan là một ngôn sứ