Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật Tuần 3 Mùa Vọng, năm B 13.12.2020 Người làm chứng