Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Bảy Tuần 2 Mùa Vọng 12.12.2020 Êlia đã đến rồi