Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Năm Tuần 2 Mùa Vọng 10.12.2020 Gioan chính là Êlia