Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Tư Tuần 2 Mùa Vọng 09.12.2020 Ách của tôi êm ái