Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Ba – Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội 08.12.2020 Đấng đầy ân sủng