Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Hai Tuần 2 Mùa Vọng 07.12.20120 Đứng dậy mà đi