Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Vọng, năm B 06.12.2020 Người dọn đường