Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
31.10.2015 – Thứ bảy Tuần 30 Thường niên -
30.10.2015 – Thứ sáu Tuần 30 Thường niên -Lc 14, 1-6
29.10.2015 – Thứ năm Tuần 30 Thường niên - Lc 13, 31-35
28.10.2015 – Thứ tư - Thánh Simon và thánh Giuđa, tông đồ -Lc 6, 12-19
27.10.2015 – Thứ ba Tuần 30 Thường niên - Lc 13, 18-21
26.10.2015 – Thứ hai Tuần 30 Thường niên - Lc 13, 10-17
25.10.2015 – Chúa nhật 30 Thường niên, Năm B - Mc 10, 46-52
24.10.2015 – Thứ bảy Tuần 29 Thường niên -
3.10.2015 – Thứ sáu Tuần 29 Thường niên - Lc 12, 54-59
22.10.2015 – Thứ năm Tuần 29 Thường niên -Lc 12, 49-53
21.10.2015 – Thứ tư Tuần 29 Thường niên -
20.10.2015 – Thứ ba Tuần 29 Thường niên - Lc 12, 35-38
19.10.2015 – Thứ hai Tuần 29 Thường niên - Lc 12, 13-21
18.10.2015 – Chúa nhật 29 Thường niên, Năm B -Mc 10, 35-45
17.10.2015 – Thứ bảy Tuần 28 Thường niên -
16.10.2015 – Thứ sáu Tuần 28 Thường niên - Lc 12, 1-7
14.10.2015 – Thứ tư Tuần 28 Thường niên -
14.10.2015 – Thứ ba Tuần 28 Thường niên. Lc 11, 37-41
12.10.2015 – Thứ hai Tuần 28 Thường niên - Lc 11, 29-32
11.10.2015 – Chúa nhật 28 Thường niên, Năm B - Mc 10, 17-30
10.10.2015 – Thứ bảy Tuần 27 Thường niên - Lc 11, 27-28
9.10.2015 – Thứ sáu Tuần 27 Thường niên - Lc 11, 15-26
8.10.2015 – Thứ năm Tuần 27 Thường niên - Lc 11, 5-13
7.10.2015 – Thứ tư Tuần 27 Thường niên. Lc 11, 1-4
6.10.2015 – Thứ ba Tuần 27 Thường niên -
5.10.2015 – Thứ hai Tuần 27 Thường niên - Lc 10, 25-37
4.10.2015 – Chúa nhật 27 Thường niên - Lễ Đức Mẹ Mân Côi -
3.10.2015 – Thứ bảy Tuần 26 Thường niên - Lc 10, 17-24
2.10.2015 – Thứ Sáu tuần 26 thường niên, năm B Các thiên thần hộ thủ - Mt 18, 1-5.10
1.10.2015 – Thứ năm - Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu - Mt 18, 1-5