Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Vọng 05.12.2020 Chạnh lòng thương